Štampa

Od 1.januara 2017. sve međunarodne utakmice igraće se 4 x 15 minuta.

www.fih.ch